MČR Zlatý Box - Soloracing - Soloracing

  • Úvod    /
  • Akce   /
  • MČR Zlatý Box - Soloracing - Soloracing
Uzávěrka odhlášení 10. 10. 2021 23:59
Uzávěrka zápisu 11. 10. 2021 23:59
Přejímka psů 17. 10. 2021 9:00
Začátek akce 17. 10. 2021 10:30
Ukončení akce 17. 10. 2021 17:00
Stav akce Dostih ukončen
Organizátor Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Lokalita Dostihové závodiště Lednice
GPS 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E
Mapa ukázat na mapě

Zapsáno 15

Psovod Město Pes Plemeno Typ Kol Čip
Andrea Lačňáková Modřice F Guapa Blue North whippet klasik 1 203098100430826 / 4748
Jiří Šmejc Herink F Imperia Stars Stray Bullet italský chrtík klasik 1 616093900807199
Kateřina Tandlerová Praha 15 - Hostivař F Harmony Inventum whippet klasik 1 941000021607622
Evžen Molnár Hradec Králové P Spartakus Vlapan whippet klasik 1 203098100413423
Věra Malátková Karle F Corra New Nazaret whippet sprinter 1 945000006126751
Markéta Benešová Uherské Hradiště P Alucard Ni Sunaarashi saluki klasik 1 616093900998389
Petra Lučná Topolná P Akechi Yon Sunaarashi saluki klasik 1 616093900998793
Milena Košnarová Sadská F Ceridwen Enki Wai-Wad faraónský pes klasik 1 203098100390885
Pavol Tapušik Piešťany F Stela Vlapan whippet klasik 1 203098100411632
Petr Svabensky Chrudim P Wiki Vlapan whippet klasik 1 203098100541517
Gabriela Palánová Pelhřimov P Rikkie Feritte Bugsy italský chrtík sprinter 1 953010003724417/3326
Dominik Dvořák Slatiňany P Wiss whippet klasik 1 203098100541361CZE
Kateřina Ramešová Praha 7 P Zippo Libre na Klínkách italský chrtík klasik 1 941000019283446
Markéta Havrdová Olomouc P Darwin Tokoto Trikonto whippet klasik 1 203164000049784
Štěpánka Hartmannová Vitice P Abbas Lilhaya saluki klasik 1 900182001602074

Propozice dostihu

Organizátor: Klub dostihových chrtů Lednice, z.s.

Místo konání: dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Datum: 17.10.2021

Plemena: FCI skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI skupiny V (faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja).

Parkoviště: před areálem

Závod se řídí platným Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU.

Přejímka: veterinární kontrola probíhá během přejímky

Ranní přejímka: 9:00 – 10:00 hodin. Majitel, který se nedostaví včas na přejímku, (omluvit se lze do 10:00 hodin na telefonním čísle 602 515 829) bude mít startovné navýšeno o 100,- CZK.

Časový harmonogram:

začátek rozběhů 10:30 hod., začátek finálových běhů cca od 14:00

Vyhlášení výsledků: probíhá po skončení finálových běhů

Druh dostihu: Mistrovský se zadáváním čekatelství CACT

Hodnocení: dle Národního dostihového řádu s postupem do finále dle dosažených časů!

Další kategorie: kromě běžných kategorií klasik, sprinter (jen u IT a WH) a seniorů je možné se přihlásit do kategorie soloracing.

SOLORACING: je určen pro všechny plemena.

Podmínky účasti jsou:

  • věk 15 měsíců pro malá plemena (italský chrtík, whippet, sicilský chrt atd.) a 18 měsíců pro velká plemena,
  • platná licence nebo tréninková karta,
  • plemena podléhající měření musí mít splněno alespoň 1 měření, jehož výsledek je zaznamenán v tréninkové kartě,
  • psi běží s košíkem a dostihovou dečkou, ze zavřených boxů,
  • účastníci absolvují 2 běhy,
  • pořadí bude určeno na základě součtu obou časů,
  • ceny obdrží 1.- 3. místa, pokud bude přihlášeno méně než 6 jedinců v pohlaví a plemeni, budou časy vyhodnoceny pro MIX.

 

 

 

Vedoucí dostihu: Ing. Zdeněk Barák

Rozhodčí: Jaroslav Cabal

Změna vyhrazena.

Technický personál: členové klubu

Kancelář: členové klubu

Veterinární dozor: MVDr. Andrea Lačňáková

Změna vyhrazena.

Přihlášky: on-line: www.chrtilednice.com                             

Uzávěrka: pondělí 11.10.2021 do 23:59

 

Tréninkové běhy:

sobota 16.10.2021 před závodem Mistrovství České republiky, přejímka od 14:00 hod.

Tréninkové běhy v tento den jsou splatné na místě při přejímce.

 

Licenční běhy:

V sobotu 16.10. a v neděli 17.10.2021 v den dostihu dle programu dostihu.

Každá doručená přihláška bude potvrzena nejdéle do dvou hodin automatickým E-mailem. V případě, že na Vaši přihlášku nedostanete žádnou odpověď, považujte Vaši přihlášku za nedoručenou (nepřijatou) a tudíž je nutné přihláškový formulář na www.chrtilednice.com vyplnit znovu, dokud nedostanete potvrzení o přijetí přihlášky.

U licenčních běhů v neděli 17.10.2021, je třeba do Poznámky v přihláškovém formuláři vždy uvést typ běhu (sólo či společný) a počet běhů (1 nebo 2).

Výše startovného:

Dostih:

- 700,- CZK za prvního psa, erste Hund 30,- EUR

- 650,- CZK za každého dalšího psa, jeder weitere 26,- EUR

- 500,- CZK kategorie soloracing 20,- EUR

- 300,- CZK kategorie senior 12,- EUR

Trénink:

- rovinka ..........…100,- Kč/běh 4,- EUR

- ovál................…200,- Kč/běh 8,- EUR

Licenční běh:

- za psa ..........…300,- Kč/běh 12,- EUR

Po uzávěrce je přihláška závazná. Storno je v plné výši startovného.

 

Platby startovného: Pouze převodem na účet KCHDCH Lednice, splatné nejpozději ke dni příslušné uzávěrky. V případě nezaplacení startovného ke dni uzávěrky, nemusí být pes do dostihu přijat!

č.ú. CZK 35-4637660207/0100,

VS – číslo přihlášky.

Do poznámky uveďte jméno majitele psa.

 

Specifický symbol pro platbu pro akci Zlatý box :        71 pro přihlášku do dostihu

                                                                                 72 pro případný soloracing

                                                                                 73 pro Licenční zkoušku

                                                                                 701 tréning spol. běhy

                                                                                 702 tréning solo běhy

                                                                                  703 tréning rovinka

Hlásí-li majitel na den dostihů více psů, uvede na platbu pouze jeden SS dle priority D,S,LZ,TR

 

Platby zahraničních účastníků pouze v měně EUR na č.ú.: 123-2134320287/0100 !!!

Zahlung von Ausland nur im EUR am KontoNr.: 123-2134320287/0100

IBAN: CZ3601000001232134320287

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Změna typu běhu při přejímce - ze sóla na společný a opačně, nebo jakékoliv další požadavky ohledně změny oproti přihlášce bude opět promítnuto navýšením startovného o 100,-Kč/pes.

 

Každý závodník, je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a dodržovat harmonogram závodu. Pokud se na start v daný čas nedostaví, může být ze závodu vyřazen.

Informace k dráze:

- travnatá klopená dráha dvojité U

- délka dráhy pro malá plemena 360m

- délka dráhy pro velká plemena 480m

 

Veterinární podmínky

Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny.

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky.

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

 

Jakýkoli doping je zakázán!

 

Povinná výbava psa:

- dostihová dečka

- náhubek umožňující psovi volně dýchat

- obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!!

 

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! Za volně pobíhajícího psa, bude vybírána pokuta 200,-Kč. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu, zaplatí majitel psa 500,- Kč (20 EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

 

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů dostihu se řídí ustanovením článku 1.11 Mezinárodního dostihového a coursingového řádu FCI.

Ani pořadatel ani funkcionáři dostihu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

 

Všichni účastníci dostihu, jsou povinni dodržovat v době konání akce veškerá platná vládní nařízení a Covid opatření v souvislosti s Covid 19.

 

Pořadatel má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.

Při zrušení akce v důsledku vyšší moci není pořadatel povinen vracet startovné

(např.  z důvodu nepřízeň počasí, vyhlášením nouzového stavu vládou atd.).