POŘÁDÁNÍ AKCÍ - POUČENÍ COVID 19

  • Úvod    /
  • Novinky
  •    /   
  • POŘÁDÁNÍ AKCÍ - POUČENÍ COVID 19

POŘÁDÁNÍ AKCÍ - POUČENÍ COVID 19

V době publikace této pozvánky na akci nelze zcela s jistotou předvídat, jaká konkrétní opatření veřejné správy související s epidemií COVID-19 a jejím vývojem budou účinná v plánovaném termínu konání akce. 

 

Akce bude uskutečněna na základě následujících opatření dle zákona č. 460/2020 Sb. s prodloužením do 30.6.2021.

- Každá osoba musí mít nasazen respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N95, pokud nebude dodržen rozestup 2m.

- Každá osoba se při příchodu na akci musí prokázat při přejímce psa negativním POC testem ne starší než 72 hodin či PCR testem ne starší 7 dnů nebo Certifikátem o provedeném očkováním SARS-CoV-2, kdy očkování bylo ukončeno před více než 14 dny. V případě antigenního samo – testu je potřeba mít čestné prohlášení (pro jistotu doporučuji vyfocení negativního testu s datumem). 

Pokud se účastník neprokáže jedním z výše uvedených dokladů, nebude mu umožněno účastnit se akce.

- V dostihovém areálu budou umístěny dezinfekce na ruce.

 

V případě změny legislativních nařízení budou pravidla aktualizována.

Přiložené soubory:Velikost:Typ: