Zlatý Box - CACT, bodovací - Národní dostih

 • Úvod    /
 • Akce   /
 • Zlatý Box - CACT, bodovací - Národní dostih
Uzávěrka odhlášení 9. 10. 2023 23:59
Uzávěrka zápisu 10. 10. 2023 23:59
Přejímka psů 14. 10. 2023 9:30
Začátek akce 14. 10. 2023 11:00
Ukončení akce 14. 10. 2023 17:00
Stav akce Dostih ukončen
Organizátor Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Lokalita Dostihové závodiště Lednice
GPS 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E
Mapa ukázat na mapě

Propozice dostihu

Zlatý box – dostih se zadáváním čekatelství titulu CACT, bodovací dne 14.10.2023        

Organizátor: Klub dostihových chrtů Lednice, z.s.

Místo konání: dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Datum: sobota 14.10.2023

Plemena: FCI skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI skupiny V - faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.

Parkoviště: před areálem

Dostihová pravidla: Závod se řídí platným Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU.

Druh dostihu: Národní dostih zadávající čekatelství CACT, bodovací

Program:

Přejímka: od 9:30 – 10:30 hodin.

Majitel, který se nedostaví včas na přejímku, (omluvit se lze do 9:30 hodin na telefonním čísle 602 515 829) bude mít startovné navýšeno o 100,- CZK.

Veterinární kontrola: probíhá během přejímky, tuto musí úspěšně absolvovat každý pes – účastník závodu. Dále psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu úspěšně absolvovat speciální veterinární kontrolu, jinak nebudou vpuštěni dále do dostihu.

Začátek rozběhů: cca od 11:00 hod.

Začátek finálových běhů: cca od 14:00 hod.

Vyhlášení výsledků: probíhá po přestávce po skončení finálových běhů

Hodnocení: dle Národního dostihového řádu s postupem do finále dle dosažených časů dle bodu 2.1.1!

Ceny: obdrží 1.- 6. místo, podle pořadí finálových běhů (v případě MIXu nebudou odměňováni psi a feny zvlášť). Ceny sponzoruje společnost AKINU CZ s.r.o..  Zadávání čekatelství na šampionát CACT se řídí dle bodu 5.1 Národního dostihového řádu.

Kategorie:

Whippet:           kategorie klasik

                        kategorie sprinter

Italský chrtík:    kategorie klasik

                        kategorie sprinter

 

 

 

Zahraniční pes, který má v licenční kartě uvedenu kohoutkovou výšku a označení klasik nebo sprinter, bude zařazen do příslušné kategorie. Pes, který není změřen, bude pro účast na závodech pořádaných podle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU muset být změřen podle Metodiky pro měření kohoutkové výšky v termínech schválených předsednictvem ČMKU.

 

Kromě běžných kategorií klasik, sprinter (jen u IT a WH) a seniorů je možné se přihlásit do kategorie soloracing.

SOLORACING: je určen pro všechny plemena.

Podmínky účasti jsou:

 • věk 12 měsíců pro malá plemena (italský chrtík, whippet, sicilský chrt atd.) a 15 měsíců pro velká plemena,
 • platná licence nebo tréninková karta,
 • plemena podléhající měření musí mít splněno alespoň 1 měření, jehož výsledek je zaznamenán v tréninkové kartě,
 • psi běží s košíkem a dostihovou dečkou, ze zavřených boxů,
 • účastníci absolvují 2 běhy
 • pořadí bude určeno na základě součtu obou časů
 • ceny obdrží 1.- 3. místa, pokud bude přihlášeno méně než 6 jedinců v pohlaví a plemeni, budou časy vyhodnoceny pro MIX.

Rozdělení kategorie whippet a italský chrtík:

 • whippet           kategorie 1  (klasik)

                                 kategorie 2 (sprinter)

 • italský chrtík kategorie 1 (klasik)        

                              kategorie 2 (sprinter)     

Vedoucí dostihu: Ing. Zdeněk Barák

Rozhodčí: Tomáš Tyl

Změna vyhrazena.

Technický personál: členové klubu

Kancelář: členové klubu

Veterinární dozor: MVDr. Andrea Lačňáková

Změna vyhrazena.

Přihlášky: on-line:     na www.chrtilednice.com přes odkaz www.dog-go.cz anebo přímo na www.dog-go.cz                            

Změna vyhrazena.               

Uzávěrka: úterý 10.10.2023 do 23:59

Tréninkové běhy:

Neděle 15.10.2023, přejímka od cca 10:00 hod., zahájení od cca 10:30 hod., není třeba se hlásit

Tréninkové běhy v tento den jsou splatné na místě v den akce – ceník dle platebních podmínek.

Licenční běhy:

Sobota 14.10.2023, v den dostihu, přejímka dle výše. – přejímka k dostihu

Neděle  15.10.2023 přejímka viz. trénink, není třeba se hlásit

Licenční běhy v tento den se přihlašují přes web stránky a jsou splatné na čú. viz. web stránky klubu u akcí v propozicích dostihu – ceník dle platebních podmínek.

Potvrzení o přijetí přihlášení do dostihu či licenčního běhu NEBUDOU POTVRZOVÁNY EMAILEM jak bylo dříve zvykem.

Výše startovného:

Dostih:

- 800,- CZK za prvního psa, erste Hund 35,- EUR

- 750,- CZK za každého dalšího psa, jeder weitere 33,- EUR

- 600,- CZK kategorie soloracing 26,- EUR

- 500,- CZK kategorie senior 22,- EUR

Trénink:

- rovinka ................…100,- Kč/běh 5,- EUR

- rovinko – zatáčka ....150,- Kč/běh 7,- EUR

- ovál.......................…200,- Kč/běh 10,- EUR

Licenční běhy:

- za psa ................…300,- Kč/běh 15,- EUR

- za společný běh  …700,-Kč/běh 31,- EUR

Povinná výbava psa pro licenční běh:

- dostihová dečka a náhubek umožňující psovi volně dýchat a je v souladu s novým Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU, nesmí být křiklavé barvy.

 

Po uzávěrce je přihláška závazná. Storno je v plné výši startovného.

Vyplněním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem pořádání dostihu.

Přihlášením svého psa do dostihu vyjadřuje majitel psa souhlas se všemi nařízeními v Národním dostihovém a coursingovém řádu ČMKU a zavazuje se je dodržovat a respektovat.

Platby startovného: Pouze převodem na účet KCHDCH Lednice, splatné nejpozději ke dni příslušné uzávěrky. V případě nezaplacení startovného ke dni uzávěrky, nemusí být pes do dostihu přijat!

č.ú. CZK 35-4637660207/0100,

VS – číslo přihlášky.

Do poznámky uveďte jméno majitele psa.

 

Specifický symbol pro platbu pro akci Zlatý box:        

                                                                                       71 pro přihlášku do dostihu

                                                                                       72 pro případný soloracing

                                                                                       73 pro Licenční zkoušku – sólo

                                                                                       74 pro Licenční zkoušku - společný

                                                                                       701 tréning spol. běhy

                                                                                       702 tréning sólo běhy

                                                                                       703 tréning rovinka/rovinko-zatáčka


Hlásí-li majitel na den dostihů více psů, uvede na platbu pouze jeden SS dle priority D,S,LZ,TR

Platby zahraničních účastníků pouze v měně EUR.

Zahlung von Ausland nur im EUR am KontoNr.:

IBAN: CZ3601000001232134320287

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Změna typu běhu při přejímce - ze sóla na společný a opačně, nebo jakékoliv další požadavky ohledně změny oproti přihlášce bude opět promítnuto navýšením startovného o 100,-Kč/pes.

Každý závodník, je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a dodržovat harmonogram závodu. Pokud se na start v daný čas nedostaví, může být ze závodu vyřazen.

Informace k dráze:

- travnatá klopená dráha dvojité U

- délka dráhy pro malá plemena 360m

- délka dráhy pro velká plemena 480m

- návnada je tažena navijákem po zemi přes kladky, cílový doběh je do písku

- časomíra je elektronická


Veterinární podmínky

Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny. Vyloučeny jsou feny, od jejichž porodu uplynulo méně než 12 týdnů.

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky.

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

 

Jakýkoliv doping je zakázán a dostih se řídí ustanovením dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU dle bodu 1.9!

 

Povinná výbava psa:

- dostihová dečka

- náhubek umožňující psovi volně dýchat a je v souladu s novým Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU, nesmí být křiklavé barvy. Doporučené barvy jsou tedy černé, hnědobílé, pískové atp.

- bandážování psů je povoleno dle nového Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU

- obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!!

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! Za volně pobíhajícího psa, bude vybírána pokuta 200,-Kč. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu, zaplatí majitel psa 500,- Kč (22,- EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

 

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů dostihu se řídí ustanovením dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU dle bodu 1.10.

Ani pořadatel ani funkcionáři dostihu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

 

Pořadatel má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.

Při zrušení akce v důsledku vyšší moci není pořadatel povinen vracet startovné

(např.  z důvodu nepřízeň počasí, vyhlášením nouzového stavu vládou atd.).