Nápověda

  • Úvod    /
  • Nápověda

Postup jak se registrovat a přihlásit k dostihům

Přihlášení / registrace tlačítka

Pro přihlášení či registraci nových psovodů použijte tlačítka na vrchní části webu.
Přihlášení / registrace

Pro registraci do webu a přihlašování na dostihy použijte následující formuláře. Po úspěšné registraci (formulář 2, kde prosím vyplňte všechny údaje), se můžete přihlásit do systému. (formulář 1, jako login použijte email, na který jste se registrovali)
Profil / moji psi / objednávky  / odhlášení

Po úspěšném přihlášení nahoře nad logem naleznete všechny potřebné informace. Můžete zde měnit profilové informace, musíte vyplnit všechny své psy, které bude zapisovat do dostihů, dále všechny objednávky a odhlášení z webu.
Evidence mých psů

Abyste mohli zapisovat psy do dostihů, musíte je první všechny zaevidovat (tlačítkem přidat psa). Dále můžete psi editovat a mazat.
Výběr dostihu/akce

V hlavní nabídce webu kliknete na položku Akce, u které je číslo s aktuálním počtem vypsaných dostihů. Niže na stránce je seznam všech dostihů, kde si kliknutím vyberete konkrétní, kterého se chcete zúčastnit.
Zápis psů do dostihu

Zapíšete postupně všechny své psy, kteří budou závodit, pomocí roletky. (šipka 1). Výsledná cena pro nečleny se zobrazuje napravo (šipka 2). Pro odebrání psa se závodu použijte mazací ikonku (šipka 3). Na závěr si uložte svůj zápis a pošlete na email, kde bude celkový přehled obsahující vaše psy, cenu, variabilní symbol a účet.(šipka 4). Pokud budete upravovat zápis psů, můžete si vygenerovat novou objednávku tímto tlačítkem.