Lednický zajíc - CACT, bodovací - Národní dostih

  • Úvod    /
  • Akce   /
  • Lednický zajíc - CACT, bodovací - Národní dostih
Uzávěrka odhlášení 24. 6. 2024 23:59
Uzávěrka zápisu 25. 6. 2024 23:59
Přejímka psů 30. 6. 2024 7:00
Začátek akce 30. 6. 2024 9:30
Ukončení akce 30. 6. 2024 17:00
Stav akce Probíhá zápis
Organizátor Klub chovatelů dostihových chrtů Lednice
Lokalita Dostihové závodiště Lednice
GPS 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E
Mapa ukázat na mapě

Propozice dostihu

Lednický zajíc – dostih se zadáváním čekatelství titulu CACT, bodovací dne 30.06.2024        

Organizátor: Klub dostihových chrtů Lednice, z.s.

Místo konání: dostihová dráha Lednice (GPS: 48°48'22.703"N, 16°47'58.850"E)

Datum: neděle 30.06.2024

Plemena: FCI skupiny X a vyjmenovaná plemena FCI skupiny V - faraónský pes, sicilský chrt, ibizský podenco, kanárský podenco, basenji a národně uznaná plemena dlouhosrstý vipet a chortaja borzaja.

Parkoviště: před areálem

Dostihová pravidla: Závod se řídí platným Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU.

Druh dostihu: Národní dostih zadávající čekatelství CACT, bodovací

 

Program:

Přejímka a měření:     whippet a italský chrtík  od 7:00 do 8:00 hodin,

                                ostatní plemena             od 8:00 do 8:30 hodin.

NA PŘEJIMKU JE NUTNÉ DOSTAVIT SE VČAS!!

Veterinární kontrola: probíhá během přejímky, tuto musí úspěšně absolvovat každý pes – účastník závodu. Dále psi mladší 2 let a starší 6 let musí navíc po doběhu 1. běhu úspěšně absolvovat speciální veterinární kontrolu, jinak nebudou vpuštěni dále do dostihu.

Začátek rozběhů: cca od 9:30 hod.

Začátek finálových běhů: cca od 14:00 hod.

Vyhlášení výsledků: probíhá po přestávce po skončení finálových běhů

 

Ceny: obdrží 1.- 6. místo, podle pořadí finálových běhů (v případě MIXu nebudou odměňováni psi a feny zvlášť). Ceny sponzoruje společnost AKINU CZ s.r.o..  Zadávání čekatelství na šampionát CACT se řídí dle bodu 5.1 Národního dostihového řádu.

 

Způsob přiřazení pozic ve startovních boxech v rámci rozběhů:

  • Losováním.

 

Postupový klíč:  Dostih s fakultativním během pro všechna plemena.

 

 

Rozdělení do kategorií:

Whippet a italský chrtík:      rozdělení dle systému s flexibilní výškou a dle pohlaví.

Ostatní plemena:                 rozdělení dle pohlaví dle bodu 2.1.3.

 

Kromě výše určených kategorií, je možné soutěžit v kategorii senior a soloracing.

SOLORACING: je určen pro všechna plemena.

Podmínky účasti jsou:

  • věk 12 měsíců pro malá plemena (italský chrtík, whippet, sicilský chrt atd.) a 15 měsíců pro velká plemena,
  • platná licence nebo tréninková karta,
  • psi běží s košíkem a dostihovou dečkou, ze zavřených boxů,
  • účastníci absolvují 2 běhy
  • pořadí bude určeno na základě součtu obou časů
  • ceny obdrží 1.- 3. místa, pokud bude přihlášeno méně než 6 jedinců v pohlaví a plemeni, budou časy vyhodnoceny pro MIX.

Vedoucí dostihu:       Ing. Zdeněk Barák

Rozhodčí:                  Tomáš Tyl

Změna vyhrazena.

Technický personál: členové klubu

Kancelář:                  členové klubu

Veterinární dozor:    MVDr. Andrea Lačňáková

Změna vyhrazena.

Přihlášky:                 https://www.dog-go.cz

Každá doručená přihláška bude potvrzena automatickým E-mailem.

Propozice:                 www.chrtilednice.com                     

Změna vyhrazena.              

Uzávěrka:                 úterý 25.06.2024 do 23:59

 

Tréninkové běhy:

sobota 29.06.2024, přejímka od cca 10:00 hod., zahájení od cca 10:30 hod.

 

 

 Licenční běhy:

V sobotu 29.06.2024 dle tréninkových běhů a v neděli 30.06.2024 v den závodu, přejímka od cca 7:30 hod.

 

Licenční běhy v neděli jsou splatné na čú. viz. web stránky klubu u akcí v propozicích dostihu – ceníku dle platebních podmínek.

 

Licenční běhy v sobotu jsou splatné na místě v den akce.

Výše startovného:

Dostih:

- 900,- CZK za prvního psa, erste Hund                     40,- EUR

- 850,- CZK za každého dalšího psa, jeder weitere      37,- EUR

- 650,- CZK kategorie soloracing                               29,- EUR

- 600,- CZK kategorie senior                                     27,- EUR

Trénink:

- rovinka ................…          100,- Kč/běh                  5,-  EUR

- rovinko – zatáčka ....          200,- Kč/běh                  9,-  EUR

- ovál.......................…         300,- Kč/běh                 14,- EUR

Licenční běhy:

- za psa (sólo/společný) ...... 400,- Kč/běh                  18,- EUR

- sparing - společný běh  …  150,- Kč/běh                     7,- EUR

  

Povinná výbava psa pro licenční běh:

- dostihová dečka a náhubek umožňující psovi volně dýchat a je v souladu s novým Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU, nesmí být křiklavé barvy.

 

Po uzávěrce je přihláška závazná. Storno je v plné výši startovného.

Vyplněním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem pořádání dostihu.

Přihlášením svého psa do dostihu vyjadřuje majitel psa souhlas se všemi nařízeními v Národním dostihovém a coursingovém řádu ČMKU a zavazuje se je dodržovat a respektovat.

 

Platby startovného: Pouze převodem na účet KCHDCH Lednice, splatné nejpozději ke dni příslušné uzávěrky. V případě nezaplacení startovného ke dni uzávěrky, nemusí být pes do dostihu přijat!

 

č.ú. CZK 35-4637660207/0100,

VS – číslo přihlášky.

Do poznámky uveďte jméno majitele psa.

 

 

 

Specifický symbol pro platbu pro akci Lednický zajíc:

                                                                                    31 pro přihlášku do dostihu

                                                                                    32 pro senior

                                                                                    33 pro soloracing

                                                                                    34 pro Licenční zkoušku – sólo

                                                                                    35 pro Licenční zkoušku - společný

                                                               

Hlásí-li majitel na den dostihů více psů, uvede na platbu pouze jeden SS dle priority D,S,LZ,TR

 

Platby zahraničních účastníků pouze v měně EUR na EUR účet - na č.ú.: 123-2134320287/0100 !!! Při platbě v EUR na CZK účet a naopak bude dopočítán rozdíl za startovné a poplatek banky účastníkovi.

Bei Zahlung in EUR auf ein CZK-Konto und umgekehrt wird die Differenz für das Startgeld und die Bankgebühr an den Teilnehmer addiert.

Zahlung von Ausland nur im EUR am KontoNr.: 123-2134320287/0100

IBAN: CZ3601000001232134320287

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX 

 Změna typu běhu při přejímce bude akceptována pouze výjměčně a za poplatek 200,-Kč/pes. Pořadatel může nevyhovět požadované změně.

 

Každý závodník, je povinen se dostavit do sedliště 2 běhy před startem svého běhu a dodržovat harmonogram závodu. Pokud se na start v daný čas nedostaví, může být ze závodu vyřazen.

Informace k dráze:

- travnatá klopená dráha dvojité U

- délka dráhy pro malá plemena 360m

- délka dráhy pro velká plemena 480m

- návnada je tažena navijákem po zemi přes kladky, cílový doběh je do písku

- časomíra je elektronická

Veterinární podmínky

Závodu se mohou zúčastnit pouze psi, kteří jsou klinicky zdraví a v dobré kondici. Ze závodu jsou vyloučeny hárající, březí a kojící feny. Vyloučeny jsou feny, od jejichž porodu uplynulo méně než 12 týdnů.

Každý pes musí projít veterinární přejímkou. Pes, který veterinární přejímkou ve stanovenou dobu neprojde, nebude přijat do závodu.

Psi musí být doprovázeni platným očkovacím průkazem nebo platným PET pasem zvířete v zájmovém chovu, obsahujícím záznam o tom, že pes je v imunitě proti vzteklině. Tento průkaz je kontrolován během přejímky.

Dle platných předpisů nebude do závodu připuštěn pes s kupírovanýma ušima (viz zákaz propagování týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích dle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zejména ve znění zákona č. 77/2004 Sb.)

 

Jakýkoliv doping je zakázán a dostih se řídí ustanovením dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU dle bodu 1.9!

 

Povinná výbava psa:

- dostihová dečka

- náhubek umožňující psovi volně dýchat a je v souladu s novým Národním dostihovým a coursingovým řádem ČMKU, nesmí být křiklavé barvy. Doporučené barvy jsou tedy černé, hnědobílé, pískové atp.

- bandážování psů je povoleno dle nového Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU

- obojky, postroje či jiné zadržovací prostředky jsou při běhu zakázány!!!

Bezpečnostní opatření:

Do areálu nebudou vpuštěni psi s viditelným zraněním, háravé feny a psi s kupírovanýma ušima. Za psy ručí jejich majitelé, volné pobíhání psů je přísně zakázáno! Za volně pobíhajícího psa, bude vybírána pokuta 500,-Kč. V případě vběhnutí psa do dráhy při závodu, zaplatí majitel psa 1.000,- Kč (45,- EUR) a zároveň ručí za škody způsobené vběhnutím.

Případné škody či ztráty pořadatel nehradí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za nehody, zranění nebo nemoci, které postihly účastníky závodu, nebo které si sami způsobili.

Z účasti na závodu budou kdykoli v jeho průběhu vyloučeni psi zjevně útočící, napadající osoby či jiné psy, a psi neovladatelní svými psovody, dále účastníci (psovodi) s nesportovním chováním, při porušení propozic a řádů, pravidel ochrany zvířat (včetně trestání a surového zacházení se psem) a při porušení dobrých mravů.

 

Vyloučení odpovědnosti:

Odpovědnost pořadatele a funkcionářů dostihu se řídí ustanovením dle Národního dostihového a coursingového řádu ČMKU dle bodu 1.10.

Ani pořadatel ani funkcionáři dostihu nejsou odpovědni za zranění, která způsobili majitelé psů, psovodi, psi nebo samotní funkcionáři. Stejně tak odmítají veškerou odpovědnost v případě ztracených psů. Majitel psa není odpovědný v případě, kdy jeho pes zraní druhého psa v průběhu dostihu. Ve všech ostatních případech přebírá majitel za svého psa plnou odpovědnost.

 

Pořadatel má výhradní právo v propozicích upravovat, přesouvat nebo rušit akce dle dané situace.

Při zrušení akce v důsledku vyšší moci není pořadatel povinen vracet startovné

(např.  z důvodu nepřízeň počasí, vyhlášením nouzového stavu vládou atd.).